La Unitat

La Unitat

La Unitat de Cardiopaties Familiars de l'Hospital Universitari Dr Josep Trueta dóna un servei especialitzat en el camp de la genètica cardiovascular per garantir una valoració estructurada dels familiars que poden estar en risc de patir la malaltia i canalitzar totes les necessitats diagnòstiques, clíniques, genètiques, i terapèutiques de la família.

En col·laboració amb GenCardio-Diagnostics, la unitat de Cardiopaties Familiars proveeix una valoració genètica amb les tecnologies més sofisticades.  Igualment treballa estretament amb els cardiòlegs de les famílies per garantir una valoració completa de tots els membres i per ajudar en la presa de decisions terapèutiques dels familiars portadors dels defectes genètics.

Personal

Director de la Unitat: Ramon Brugada
Cardiologia: Ramon Brugada, Coloma Tirón.
Infermeria: Isabel Ramió.
Assessorament Genètic: Anna Fernàndez


Contacte
ANNA FERNÀNDEZ

Centre Genètica Cardiovascular
Institut Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI)
C/ Dr Castany s/n, Parc Hospitalari Martí i Julià (M-2)
17290, Salt, Girona (Spain)

TELÈFON: 872987087 (ext 63)

CORREU ELECTRÒNIC: afernandez@gencardio.com

Centre de Genètica Cardiovascular
IDIBGI C/ Dr Castany s/n
Parc Hospitalari Martí i Julià (M-2)
17290 Salt, Girona
Tel: 872 987087
gencardio.diagnostics@gencardio.com