Unitat de Cardiopaties Familiars


  • Unitat de Cardiopaties Familiars

    A qui van dirigits els Serveis de la Unitat

    1) Casos de malalties suposadament genètiques. La identificació de la mutació permet confirmar la malaltia i adoptar mesures de prevenció tant per al pacient com per als familiars.

    2) Mort sobtada inexplicada. La probabilitat que un cas jove de mort sobtada sigui d’origen genètic fa que altres familiars puguin romandre en risc sense diagnosi. En aquests casos els estudis genètics poden ser preventius d’una segona mort sobtada. El servei pot ser molt beneficiós per als instituts de medicina forènsica.

    ... Veure més

Centre de Genètica Cardiovascular
IDIBGI C/ Dr Castany s/n
Parc Hospitalari Martí i Julià (M-2)
17290 Salt, Girona
Tel: 872 987087
gencardio.diagnostics@gencardio.com